Elektrotechnische Inspecties

Frikeur is als dochterbedrijf van Frilim officieel SCIOS gecertificeerd. De SCIOS certificatieregeling staat borg voor kwaliteit en vakmanschap. Frikeur is gecertificeerd voor het uitvoeren van twee verschillende typen elektrotechnische inspecties, namelijk de Scope 8 en Scope 10 inspecties voor elektrotechnische installaties. Officiële opleidingen en actief kwaliteitsmanagement is voor SCIOS erkend bedrijf Frikeur vanzelfsprekend.

SCIOS Scope Inspecties

Scope 8

De Scope 8 inspectie is gebaseerd op de NEN3140. Volgens artikel 3 uit de Arbeidsomstandighedenwet is de werkgever verplicht om te zorgen voor de veiligheid van zijn werknemers omtrent alle met de arbeid verbonden aspecten. Werken met elektrische installaties brengt risico’s met zich mee en het is aan de werkgever om deze risico’s zoveel mogelijk te beperken. Door het uitvoeren van de Scope 8 inspectie worden de risico’s in kaart gebracht en hiermee kan de werkgever aan de verplichting uit artikel 3 tegemoetkomen.

De te inspecteren onderdelen kunnen in overleg tussen de eigenaar of installatie verantwoordelijke en Frikeur bepaald worden. Deze inspecties wordt veelal uitgevoerd bij rijksoverheid-instellingen en grotere bedrijven.

Scope 10

De Scope 10 inspectie wordt uitgevoerd op basis van de NTA8220. Bij een Scope 10 inspectie wordt er niet zozeer gelet op de veiligheid van de gebruiker, maar worden de brandrisico’s van een elektrotechnische installatie en de daarop aangesloten apparatuur in kaart gebracht. Deze inspectie wordt meestal verplicht door de verstrekker van uw brandverzekering.

Tijdens de inspectie worden uw verdeelinrichtingen (groepenkasten) en achterliggende installaties zowel optisch als door middel van meetapparatuur grondig geïnspecteerd. Tevens wordt hierbij een thermografie onderzoek uitgevoerd.

GUR keuring

GUR is een afkorting van “Gevolg Uitval Regelapparatuur”. Bij deze inspectie wordt onderzocht wat de gevolgen zijn van het uitvallen van kritische besturingssystemen wat van levensbelang is voor uw dieren. Enkele voorbeelden hiervan zijn de klimaatregeling en luchtverversing systemen in een pluimveestal en de juiste werking van een noodstroom aggregaat.

Deze inspectie wordt veelal uitgevoerd in opdracht van de verzekeraar. Wanneer de klant van de verzekeraar is verzekerd voor verstikkingsschade, kan de verzekeraar de klant verplichten om de installatie aan een GUR inspectie te onderwerpen.

Inspectierapportage

Alle bevindingen worden door Frikeur vastgelegd in een officiële inspectierapportage. Dit document kan tevens als leidraad worden gebruikt voor eventuele noodzakelijke- of gewenste aanpassingen aan uw installatie(s).

Onderhoudscontract

Wanneer een organisatie of ondernemer geheel ontzorgd wil worden kan Frikeur, in samenwerking met Frilim, de bovenstaande inspecties en het periodiek onderhoud van de installatie(s) in een op maat gemaakt onderhoudscontract vastleggen en planmatig uitvoeren.

Vraag offerte aan

Elektrotechnische Inspecties

Frikeur is als dochterbedrijf van Frilim officieel SCIOS gecertificeerd. De SCIOS certificatieregeling staat borg voor kwaliteit en vakmanschap. Frikeur is gecertificeerd voor het uitvoeren van twee verschillende typen elektrotechnische inspecties, namelijk de Scope 8 en Scope 10 inspecties voor elektrotechnische installaties. Officiële opleidingen en actief kwaliteitsmanagement is voor SCIOS erkend bedrijf Frikeur vanzelfsprekend.

Vraag offerte aan

SCIOS Scope Inspecties

Scope 8

De Scope 8 inspectie is gebaseerd op de NEN3140. Volgens artikel 3 uit de Arbeidsomstandighedenwet is de werkgever verplicht om te zorgen voor de veiligheid van zijn werknemers omtrent alle met de arbeid verbonden aspecten. Werken met elektrische installaties brengt risico’s met zich mee en het is aan de werkgever om deze risico’s zoveel mogelijk te beperken. Door het uitvoeren van de Scope 8 inspectie worden de risico’s in kaart gebracht en hiermee kan de werkgever aan de verplichting uit artikel 3 tegemoetkomen.

De te inspecteren onderdelen kunnen in overleg tussen de eigenaar of installatie verantwoordelijke en Frikeur bepaald worden. Deze inspecties wordt veelal uitgevoerd bij rijksoverheid-instellingen en grotere bedrijven.

Scope 10

De Scope 10 inspectie wordt uitgevoerd op basis van de NTA8220. Bij een Scope 10 inspectie wordt er niet zozeer gelet op de veiligheid van de gebruiker, maar worden de brandrisico’s van een elektrotechnische installatie en de daarop aangesloten apparatuur in kaart gebracht. Deze inspectie wordt meestal verplicht door de verstrekker van uw brandverzekering.

Tijdens de inspectie worden uw verdeelinrichtingen (groepenkasten) en achterliggende installaties zowel optisch als door middel van meetapparatuur grondig geïnspecteerd. Tevens wordt hierbij een thermografie onderzoek uitgevoerd.

GUR keuring

GUR is een afkorting van “Gevolg Uitval Regelapparatuur”. Bij deze inspectie wordt onderzocht wat de gevolgen zijn van het uitvallen van kritische besturingssystemen wat van levensbelang is voor uw dieren. Enkele voorbeelden hiervan zijn de klimaatregeling en luchtverversing systemen in een pluimveestal en de juiste werking van een noodstroom aggregaat.

Deze inspectie wordt veelal uitgevoerd in opdracht van de verzekeraar. Wanneer de klant van de verzekeraar is verzekerd voor verstikkingsschade, kan de verzekeraar de klant verplichten om de installatie aan een GUR inspectie te onderwerpen.

Inspectierapportage

Alle bevindingen worden door Frikeur vastgelegd in een officiële inspectierapportage. Dit document kan tevens als leidraad worden gebruikt voor eventuele noodzakelijke- of gewenste aanpassingen aan uw installatie(s).

Onderhoudscontract

Wanneer een organisatie of ondernemer geheel ontzorgd wil worden kan Frikeur, in samenwerking met Frilim, de bovenstaande inspecties en het periodiek onderhoud van de installatie(s) in een op maat gemaakt onderhoudscontract vastleggen en planmatig uitvoeren.