Vleeskuikens

De ontwikkelingen binnen de vleeskuikensector volgen elkaar de afgelopen jaren in een rap tempo op. Eerst de ontwikkeling van regulier naar concept en recent de aankondiging dat scharrelvlees de nieuwe norm wordt voor de grotere retail bedrijven maakt het een dynamische sector. Om continu succesvol te kunnen zijn als ondernemer zijn er een aantal onderdelen in een vleeskuikenstal van grote invloed op het uiteindelijke resultaat. Frilim ondersteunt bij het oplossen van de vraagstukken omtrent het (ver)bouwen of renoveren van uw vleeskuikenstallen.

Voerlijnen

Als officieel Big Dutchman dealer beschikt Frilim met de Fluxx-, Vista- en Viva voerpan over een ruim assortiment en gedegen kennis over het samenstellen van de juiste voerlijn configuratie. Het gaat wat Frilim betreft er altijd om de juiste balans te vinden met aandacht voor tenminste de volgende aspecten:

Drinkwatersysteem

Om kuikens optimaal te laten presteren is het uitermate belangrijk om voor vers en schoon drinkwater te zorgen. Hiervoor moet water continu beschikbaar zijn, vrij van vervuiling en binnen bereik van de kuikens. Met een Big Dutchman Lubing drinkwatersysteem in een vleeskuikenstal voldoet dit op een ideale manier aan al deze eisen. Wij denken mee over een passende oplossing voor het gewenste drinkwatersysteem.

Hoe werken wij?

Stap 1: Eerste contact

Bij het eerste (telefonische) contact streeft Frilim ernaar om op hoofdlijnen een gevoel te krijgen voor de wensen van de specifieke klantvraag. Dankzij jarenlange ervaring verkrijgen wij aan de hand van een aantal gerichte vragen de nodige inzichten.

Stap 2: Persoonlijk bezoek

Om een goed gevoel te krijgen vindt er altijd een persoonlijk bezoek plaats. Wij zijn geïnteresseerd in het bedrijf en de mensen. Daarnaast laten we graag eerder gerealiseerde Frilim projecten zien zodat de klant beter kan inschatten of het past bij zijn of haar eigen verwachtingen.

Stap 3: Offerte

Nadat alle details zijn uitgewerkt, zal Frilim een offerte opstellen op basis van een totaaloplossing. De focus zal altijd liggen op een efficiënte werking van de geboden oplossing. Wij streven naar een zo hoog mogelijke kwaliteit tegen zo laag mogelijke totaalkosten.

Stap 4: Uitvoering

Frilim wordt partner bij het realiseren van het project en werkt met één centraal aanspreekpunt. Dankzij onze jarenlange praktijkervaring zullen wij een uitstekend resultaat opleveren. Het doel: verwachtingen overtreffen en daarmee blijvend waarde toevoegen voor de klant.