Vermeerdering

Vermeerdering, ook wel aangeduid als ouderdieren, vraagt een specifieke benadering qua stalontwerp en technische installaties. Een geschikte huisvesting voor vermeerderingsdieren is daarmee een complexe aangelegenheid. Inrichting, verlichting en klimaat: Frilim weet dat alleen wanneer alle elementen optimaal op elkaar zijn afgestemd, de productie van broedeieren succesvol en continu op een hoog niveau kan verlopen.

Anders dan bij leg gefokte dieren weet Frilim dat de voor vlees gefokte dieren een genetische aanleg hebben voor vleesproductie en niet per definitie voor een hoge eierproductie. Dit betekent dat de hennen en hanen niet te zwaar mogen worden en dus voldoende aandacht voor een goed voersysteem cruciaal is. Alleen door aandacht voor dit soort belangrijke details kan de gehele legperiode gelijkmatig hoge legprestaties en een hoge bevruchtingsgraad worden bereikt.

Bij de keuze voor uw stalinrichting, leg- of vlees vermeerdering, is Frilim als dealer van Big Dutchman en Hotraco dé competente partner. Om tot een goed eindresultaat te komen, is volledig afstemming met alle betrokken partijen zoals de ondernemer en bijvoorbeeld de fokkerij noodzakelijk. De ervaring en expertise van Frilim met deze projectmatige aanpak leidt al vele decennia tot succes en heeft daarmee een lange traditie in Noord-Nederland. Omdat bij vermeerdering dus elke situatie weer anders is, gaan wij graag met u vrijblijvend het gesprek aan om met elkaar tot een passende oplossing te komen voor uw vermeerderingsvraagstuk.

Hoe werken wij?

Stap 1: Eerste contact

Bij het eerste (telefonische) contact streeft Frilim ernaar om op hoofdlijnen een gevoel te krijgen voor de wensen van de specifieke klantvraag. Dankzij jarenlange ervaring verkrijgen wij aan de hand van een aantal gerichte vragen de nodige inzichten.

Stap 2: Persoonlijk bezoek

Om een goed gevoel te krijgen vindt er altijd een persoonlijk bezoek plaats. Wij zijn geïnteresseerd in het bedrijf en de mensen. Daarnaast laten we graag eerder gerealiseerde Frilim projecten zien zodat de klant beter kan inschatten of het past bij zijn of haar eigen verwachtingen.

Stap 3: Offerte

Nadat alle details zijn uitgewerkt, zal Frilim een offerte opstellen op basis van een totaaloplossing. De focus zal altijd liggen op een efficiënte werking van de geboden oplossing. Wij streven naar een zo hoog mogelijke kwaliteit tegen zo laag mogelijke totaalkosten.

Stap 4: Uitvoering

Frilim wordt partner bij het realiseren van het project en werkt met één centraal aanspreekpunt. Dankzij onze jarenlange praktijkervaring zullen wij een uitstekend resultaat opleveren. Het doel: verwachtingen overtreffen en daarmee blijvend waarde toevoegen voor de klant.