Opfok

Frilim heeft twee verschillende Big Dutchman volières voor een succesvolle opfok van leghennen. Beide opfok systemen hebben zich technisch in de markt bewezen en zijn dus een voorwaarde voor goede opfokresultaten, dat wil zeggen uniforme en gezonde leghennen.

Jonge hennen die bedoeld zijn voor volières, dienen wat Frilim en Big Dutchman betreft altijd in volièresystemen opgefokt te worden. Intensieve training vanaf de eerste levensdag is de belangrijkste factor voor succesvolle legprestaties. Als de hennen vanaf het begin leren hoe ze zich in een volière moeten bewegen, vergroot je de kans op een goede start van de legperiode.

NATURA "Primus"

De 3 etage Big Dutchman NATURA Primus is leverbaar in twee systeem breedtes (1600 en 1866 mm). In beide breedtes is de volière ook als verhoogd systeem leverbaar. De stalvloer onder het verhoogde systeem wordt gebruikt als strooiselruimte, het telt daarmee mee als bruikbaar leefoppervlakte. Naast de stalbreedte is dus vooral bij bestaande situaties de hoogte van de stal een cruciale factor. Om de ideale bezettingsdichtheid te bereiken, dient de volière daarom mede op basis van de stalafmetingen te worden gekozen.

NATURA "Filia"

De 2 etage Big Dutchman NATURA Filia is verkrijgbaar in twee breedtes (1866 en 2239 mm). De grote afstand tussen de volièreniveaus zorgt voor een zeer open ontwerp. De ondernemer en personeel hebben hierdoor gemakkelijk toegang tot beide niveaus. Voer en water zijn altijd binnen bereik van de hennen. Het bijzondere van Big Dutchman NATURA Filia zijn de interne tussenliggende niveaus, achterin beide etages. Dit genereert extra systeemoppervlak en de hennen kunnen van jongs af aan heen en weer springen, ook als het systeem nog gesloten is.

Hoe werken wij?

Stap 1: Eerste contact

Bij het eerste (telefonische) contact streeft Frilim ernaar om op hoofdlijnen een gevoel te krijgen voor de wensen van de specifieke klantvraag. Dankzij jarenlange ervaring verkrijgen wij aan de hand van een aantal gerichte vragen de nodige inzichten.

Stap 2: Persoonlijk bezoek

Om een goed gevoel te krijgen vindt er altijd een persoonlijk bezoek plaats. Wij zijn geïnteresseerd in het bedrijf en de mensen. Daarnaast laten we graag eerder gerealiseerde Frilim projecten zien zodat de klant beter kan inschatten of het past bij zijn of haar eigen verwachtingen.

Stap 3: Offerte

Nadat alle details zijn uitgewerkt, zal Frilim een offerte opstellen op basis van een totaaloplossing. De focus zal altijd liggen op een efficiënte werking van de geboden oplossing. Wij streven naar een zo hoog mogelijke kwaliteit tegen zo laag mogelijke totaalkosten.

Stap 4: Uitvoering

Frilim wordt partner bij het realiseren van het project en werkt met één centraal aanspreekpunt. Dankzij onze jarenlange praktijkervaring zullen wij een uitstekend resultaat opleveren. Het doel: verwachtingen overtreffen en daarmee blijvend waarde toevoegen voor de klant.